เกลือ เค็มนะ แต่ใช้เป็นก็มีข้อดี


จะได้ยินกันบ่อยครั้งเรื่องของเกลือ หรือความเค็ม ที่ใครๆ มักจะพูดกันว่า อาหารสุขภาพควรลดเค็ม เนื่องจากการทานเค็มมากๆ จะส่งผลเสียต่อไต ซึ่งก็เป็นความจริง ว่าเค็มมากๆ ไม่ดี แต่นอกจากโทษเหล่านั้นแล้ว ความเค็มก็มีข้อดีกับเขาเหมือนกันนะคะ
เกลือ เค็มนะ แต่ใช้เป็นก็มีข้อดี
238
มุมมอง


จะได้ยินกันบ่อยครั้งเรื่องของเกลือ หรือความเค็ม ที่ใครๆ มักจะพูดกันว่า อาหารสุขภาพควรลดเค็ม เนื่องจากการทานเค็มมากๆ จะส่งผลเสียต่อไต ซึ่งก็เป็นความจริง ว่าเค็มมากๆ ไม่ดี แต่นอกจากโทษเหล่านั้นแล้ว ความเค็มก็มีข้อดีกับเขาเหมือนกันนะคะ

เรื่องดีดี ของความเค็ม ที่เราเห็นกันได้ชัดเจนในชีวิตประจำวัน ก็คือ เพิ่มรสชาติให้กับอาหาร ใช้ในการถนอมอาหาร และที่บางคนอาจไม่ทราบ ก็คือ ตัว โซเดียมที่เป็นตัวการสร้างความเค็ม ทำหน้าที่สำคัญในการปรับสมดุลของเลือดในร่างกายของเรา ซึ่งถ้าขาดไป เลือดจะมีสภาพเป็นกรดหรือด่าง จนเป็นอันตรายกับอวัยวะภายในของเราได้

เหรียญมีสองด้าน ฉันใด ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีทั้งคุณและโทษฉันนั้น อยู่ที่ว่าเราจะเลือกกินเลือกใช้ในปริมาณที่พอดี เลือกใช้ให้ถูกต้องถูกทาง ก็จะได้รับผลประโยชน์ที่พอดี ไม่เกิดโทษเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรา อย่าลืมนะคะว่า.....ทุกสิ่งทุกอย่างพอดี.....จึงดีพอนะคะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร SPICY Vol.11 ปฏิกิริยาของคุณ?