ปวดหลังโรคเล็กๆ ที่หลายๆ คนมองข้าม


สำหรับสาเหตุของอาการปวดหลังนั้นเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกสันหลัง, ความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบๆ ข้อต่อกระดูกสันหลัง
ปวดหลังโรคเล็กๆ ที่หลายๆ คนมองข้าม
141
มุมมอง


สำหรับสาเหตุของอาการปวดหลังนั้นเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกสันหลัง, ความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบๆ ข้อต่อกระดูกสันหลัง และความผิดปกติของระบบประสาท รวมถึงอิริยาบถที่ผิดสุขลักษณะ โดยผลของอาการปวดหลังนั้นอาจส่งผลให้เกิดหมอนรองกระดูกผิดสมดุลหรือหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้ ทำให้การเคลื่อนไหว และข้อต่อต่างๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการแก้ไขอาการปวดหลังนั้นสามารถใช้ยาหรือไม่ใช้ยาควบคู่ไปกับวิธีรักษาฟื้นฟูก็ได้เพื่อผลทางการรักษาที่ดีกว่านั้นควรจัดปรับสมดุลโครงสร้าง ทำกายภาพบำบัด ออกกำลังกาย หรือใช้อุปกรณ์พยุงหลัง การฝังเข็ม การนวดคลายกล้ามเนื้อเพื่อบำบัด รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลัง เช่น การนอน การนั่ง การยืน และการเดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หลายชั่วโมงติดต่อกัน ท่านั่งก็อาจจะไม่ถูกหลักเท่าที่ควร

ดังนั้นทางที่ดีที่สุดควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ลุกขึ้นเดินเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายจากโต๊ะทำงานบ้าง ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหลัง

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิงปฏิกิริยาของคุณ?