มากินข้าวโพดสุกล้างพิษกันเถอะ


นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์แห่งสหรัฐฯ ได้แสดงผลงานวิจัยว่าข้าวโพดหวานที่ปรุงสุกแล้วสามารถล้างพิษในร่างกายดีมาก
มากินข้าวโพดสุกล้างพิษกันเถอะ
181
มุมมอง


นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์แห่งสหรัฐฯ ได้แสดงผลงานวิจัยว่าข้าวโพดหวานที่ปรุงสุกแล้วสามารถล้างพิษในร่างกายดีมาก


ซึ่งนักวิจัยได้ทำการทดลองโดย 
นำข้าวโพดหวาน 3 ฝัก มาต้มด้วยอุณหภูมิ 115 องศาเซลเซียสเท่ากัน แต่ใช้เวลาในการต้มต่างกันคือ 10,25, และ 50 นาที ตามลำดับ 

ซึ่งปรากฏว่าสารที่ออกฤทธิ์เป็นตัวล้างพิษนั้นเพิ่มขึ้น 22,44 และ 53 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ข้าวโพดหวานที่ต้มหรือปิ้งเมื่อถูกความร้อนสูงขึ้นหรือในเวลานานขึ้นจะปล่อยสารประกอบที่เรียกว่ากรดเฟรุลิกอันเป็นประโยชน์กับร่างกาย

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ปฏิกิริยาของคุณ?