ดื่มชามากระวังกระดูกอ่อน


ดื่มชามากระวังกระดูกอ่อน
ได้มีการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการดื่มชาอู่หลง หรือชาดำ หากดื่มไปนานๆ อาจทำให้กระดูกอ่อนได้


ได้มีการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการดื่มชาอู่หลง หรือชาดำ หากดื่มไปนานๆ อาจทำให้กระดูกอ่อนได้ เนื่องจากสารพิษของฟลูออรีนที่ผสมอยู่ในน้ำชา

จากการตรวจสอบน้ำชาตัวอย่าง 130 ตัวอย่าง พบว่ามีสารเคมีอยู่ร้อยละ 70 ซึ่งมากเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในน้ำประปา และไม่เคยมีกำหนดมาตรฐานในน้ำชามาก่อนและจากการศึกษากระดูกของชาวมองโกเลียที่ดื่มน้ำ หรือน้ำชาที่มีสารฟลูออรีนปนอยู่เป็นเวลานาน กระดูกมีความโน้มเอียงที่จะเกิดการแตกหักได้

ดังนั้นเพื่อการดื่มที่ไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ จึงควรมีการตั้งมาตรฐานและปริมาณการดื่มชาที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน หรือเป็นคำแนะนำป้องกันไว้ดีกว่าแก้

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิงปฏิกิริยาของคุณ?